Działamy?

Zaproś nas

Oni zaś odeszli i głosili Ewangelię wszędzie, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał Słowo znakami, które mu towarzyszyły. 

Ewangelia Marka 16, 20

Placeholder Image

Co robimy?

Prowadzimy warsztaty dotyczące słuchania głosu Bożego, misji, relacji z Jezusem. Modlimy się o uzdrowienie, opowiadamy świadectwa  o tym, co Bóg robi podczas wyjazdów misyjnych. 

Image

Kultura Królestwa

Chcemy budować kulturę Królestwa. Co to znaczy? To atmosfera, która panuje w Niebie, wartości i priorytety, które są ważne dla Niego. "Tak jak w Niebie, tak i na ziemi".

Co to znaczy, że jesteśmy posłani?

Wierzymy, że każdy, kto wierzy jest posłany. Co to znaczy? To znaczy, że możemy doświadczyć Jego działania tylko wtedy, kiedy "pójdziemy", ruszymy z miejsca w którym jesteśmy. Te kroki do przodu są efektem zaufania Jemu i wiary w to, że będzie współdziałał z nami i będzie to miało dobry efekt.

Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie

Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy się mieli źle. Wierzymy w to samo. Jego łaska trwa do dzisiaj i nie musimy zasłużyć na to co On chce zrobić w naszym życiu.

Jak się cieszyć z tego, co robimy?

Wierzymy w to, że możemy pracować i usługiwać w radości i wolności. To nie jest obciążenie ale przywilej i przygoda. To powołanie.
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

    Wypełnij formularz

    Daj nam znać, jakie wydarzenie organizujesz i jak możemy się włączyć w działania. Jesteśmy otwarci na to, co Duch Święty chce dziś robić w Twojej wspólnocie, kościele, szkole, organizacji.