Zostań naszym partnerem

Wspieraj działania misyjne

Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. 2 List do Koryntian 9, 6-7.

Placeholder Image